chi tiết Thông tin
CÁC GIẢI PHÁP CANH TÁC SẦU RIÊNG HIỆU QUẢ
Áp dụng đồng bộ các Biện pháp

 II Xử Lý ra hoa chính vụ và nghịch vụ:

      I.            Cách xử lý ra hoa và cách làm trái nghịch vụ:

a-    Nguyên nhân cây khó ra hoa:

1/ Độ thành thục của cây- lá chưa đạt, chưa đủ tuổi: màu lá chưa vào lụa (mặt bên dưới lá nhạt), độ dày lá hơi mỏng, cây còn chứa nhiều dưỡng chất nuôi lấ và phát triển đọt-lá.

2/ Do: dư N- đạm, dư lân-P: Cây hấp thu nhiều đạm làm giảm tỉ lệ C/N trong thành phần của cây. Tỉ lệ C/N càng cao cây càng dể ra hoa (cơ sở để phun nhiều Kali để giảm chất N trong cây). 

3/ Thiếu các dưỡng chất cần thiết, hổ trợ cho giai đoạn ra hoa-làm trái, đậu trái: K, Bo, Co, Mo, Acid Amin,…, Fulvic (chất hoạt hoá sinh học) rải Agri KHC BIOWAY khắc phục điểm này.

4/ Thời tiết không thuận lợi: mưa nhiều, nhiệt độ ngày đêm không chênh lệch nhiều; nắng ít …

b-    Các Biên pháp xử lý làm trái Nghịch vụ:

Do giá bán nghịch vụ rất cao >45-50 ngàn/kg nếu sản xuất trái được nghịch vụ thì thu nhập và lợi nhuận rất cao: 4- 15 triệu đồng/cây,

·        Nên kết hợp nhiều biện pháp khác nhau tỉ lệ thành công sẽ cao hơn,

·        Nếu chỉ dựa vào một biên pháp rất khó thành công dể bị hư cây.

Điều kiện để làm trái nghịch vụ:

·         Cây: phục hồi hoàn toàn sau thu hoạch, sung sức, không bị nhiễm bệnh.

·        Chuẩn bị đủ các điều kiện để can thiệp cho cây

·        Thực hiện các biện pháp tổng hợp sau:

1-           Phục hồi nhanh cây sau thu hoạch: để cây sung sức, không nhiểm bệnh: Các biện pháp và qui trình như trên. Giúp cây ra đọt hết cở: ít nhất 2-3 cơi đọt (3 đợt ra đọt) liên tiếp (tính luôn cả lần ra đọt khi nuôi trái lớn, để cây lấy hết N- đạm dư thừa. phục hồi trước tháng 6-7, cây ra đợt lá cuối cùng nên rải phân chứa nhiều K.

2-           Ức chế giai đoạn sinh trưởng(phát đọt) để chuyển giai đoạn phân hoá mầm hoa và làm trái: sử dụng Kali Bo Đậm đặc HiTECH ( hướng dẫn bên dưới)

3-           Kích thích tạo mầm hoa: sử dụng tổng hợp các biện pháp sau (không lạm dụng một biện pháp nào dể thất bại):

a.            Ức chế chuyển giai đoạn như sau: trước phủ bạc 6-7 ngày phun Kali Bo Đậm Đặc Hitech 2-2.5kg/200l nước 1-2 lần, cách 5-7 ngày, phun lần 02 xong phủ bạc,, siết nước ngay. Đây là một biện pháp quyết định- hổ trợ chống rụng trái sau này.

b.            Phủ bạc, siết-khai-chắc nước, tăng nhiệt độ gốc–rể: tối thiểu 14-20 ngày. Để phân hoá tạo mầm hoa nhanh.(biện pháp quyết định)

c.             Phun qua lá Paclobutazol (chỉ sử dụng cuối cùng khi các biện pháp khác chưa hiệu quả), biện pháp này gây hại rất nhiều cho cây (lá, thân, rể) tuyệt đối không được tưới gốc dể gây hư rể; không lạm dụng liều cao.  Biện pháp sau cùng hổ trợ thêm.

d.            Ngay Sau phủ bạc, siết nước kết hợp xen kẻ phun Pacho và Kali Bo Đậm Đặc +MKP 1-2 lần để giú cây tạo mầm hoa nhanh cách 4-6 ngày/lần phun. Biện pháp quyết định.

 

4-           Sau Kích thích ra hoa, nuôi hoa: khi có mắt cua nhiều-sáng ở nách cành, mắt cua sáng phun AGRI Sh chống rụng vào hoa, sau hoa lớn nên cộng thêm 10-60-10 (hoặc MAP) theo hướng dẫn bên dưới.

5-           Nuôi hoa giúp đậu trái nhiều, chống rụng trái: theo hướng dẫn bên dưới

6-           Chống rụng trái và nuôi trái nhỏ: theo hướng dẫn bên dưới

7-           Nuôi trái lớn, Giúp trái đạt chất lượng: theo hướng dẫn bên dưới

Trình tự các bước kết hợp:

 

 

 

Kích thích Cây ra hết đọt (03 đợt)

Ức chế, làm già đọt, chuyển nhanh  giai đoạn làm hoa

Kích thích: Phân hóa mầm hoa nhanh: kêt hợp 20 ngày

Tạo và nuôi mầm hoa: hoa – nụ mập, thụ phấn dể, trái đậu nhiều, lớn nhanh

Các biện pháp phục hồi, ra đọt (áp dụng Bên dưới), Cây phải đáp ứng các yêu cầu:

Cây sung, tán lá tốt, mướt.

Không nhiễm bệnh ( Xì mủ, cháy lá, chết cành)

Làm trái  mới đạt yêu cầu: có năng suất, chất lượng, cây không suy

Phun khi đợt lá cuối gần già Phun Kali Bo Đậm Đặc HiTECH 2-2,5 kg/ 200l nước, 1-2 lần cách 5-7 ngày, để chuyển nhanh qua giai đoạn phân hoá mầm hoa. Đây là biện pháp hổ trợ chống rụng trái sau này. Cây ít bị sốc, nhiễm bệnh

Khi lá già: Siết nước; Đậy Bạc, Phun MKP 1kg/ 200l nước 2 lần(có thể giảm khi đã phun Kali Bo Đậm đặc, xen kẻ), phun Pachlobutazol ( là biện pháp sau cùng), 14-20 ngày sau: Khi thấy mầm hoa hình thành phải ngưng ngay biện pháp kích thích

Khi thấy bung mầm hoa (có mắt cua sang rỏ) ở dưới nách cành, ngưng ngay các biện pháp kích thích phân hoá mầm hoa  để xử lý nuôi mầm hoa:

-     Dỡ bạc từ từ, tưới hoặc cho mưa ướt từ từ, cho mầm hoa hình thành 100%.

-Phun AGRI Sh chống rụng + 10-60-10: 2-3 lần chỉ phun vào hoa

-5 ngày sau dở bạc đất ướt đều, rải 0,8-1,2kg AGRI KHC BIOWAY+0,3-0,5 (40-50% )NPK.

Trước Sổ nhuỵ 15-20 ngày ngưng rải gốc, chỉ nên phun qua hoa

Tránh can thiệp: rải phun nhiều gây thừa phân, trái dể rụng về sau.

Các biện pháp ức chế làm hoa nên ưu tiên kết hợp: dùng dưỡng chất cho cây: phân chứa nhiều K- P + Bo, Mo, Co giúp tạo hoa nhanh: Kali Bo Đậm Đặc HiTech, MKP

Các biện pháp làm hoa nên hạn chế, chỉ áp dụng cho giải pháp sau cùng: Phun Pachlobutazol, Ethephon (Ethylen), Thioure, Clorat Kali  là chất kích thích rất dể làm hư cây-lá-rể, cây dể bị rụng lá, nhiểm bệnh về sau.

Nên áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp tổng hợp, và linh hoạt tăng giảm liều lượng, thay đổi thời gian phun xịt theo tình trạng thực tế cây và thời tiết,

Các Biện pháp chi tiết để làm trái nghịch vụ:

Cây ra đủ 3 cơi -đợt đọt

Kich thích phân hoá mầm hoa

Sau 15-20 ngày hổ trợ

 Sau 45 ngày: nuôi hoa

45 ngày: chống rụng

60-75 ngày

Làm già đọt

Kết hợp nhiều biện pháp

tạo mầm hoa nhanh

Ra Nuôi hoa đến thụ phấn

Đậu nuôi trái non

Nuôi trái lớn; làm tròn trái

Phun liên tiếp 2lần Kali Bo Đậm Đặc liều cao 2-2.5 kg/200 lit cách 5-7 ngày

Đậy bạc, xiết nước, Phun và Kali Bo Đậm đặc hoặc MKP 2-2.5 kg/200l, phun Pachlobutazol 0.1-0,15%, cách 5-7 ngày

Phun thêm Kali Bo đậm đặc hoặc MKP 1-1.5 kg/200l hổ trợ thêm

Nuôi hoa, cho ra đọt mạnh:, Phun AGRI Sh +10-60-10 2-3 lần cách nhau 7 ngày khi thấy rỏ nụ hoa

Chống rụng: giải pháp chủ yếu:Phun Kali Bo Đậm Đặc khi có biểu hiện phát đọt: 0.6-1.5 kg/200 l 3-7 ngày/ lần

Trái méo, chậm lớn:

Cây suy: phun Sh cả trái +lá,

Cây sung: phun Sh trái, phun Kali Bo Đậm đặc cho lá

Rải 0.5-1 kg Kali trắng cho cây đọt chưa già

Không rải gốc;

Ưu tiên phun Kali+ hổ trợ Pachlobutazol, khi thấy rõ mầm hoa ở nách cành ngưng can thiệp: tránh phun dư thừa

Rải 2 lần 0.8-1-5 AGRI BIOWAY + 0.5-1 kg NPK (cây suy); cây sung không cần NPK

Chỉ rải 0.5-1 kg Kali Trắng khi cây phát đọt mạnh;

Rải 0.3-0.5 AGRIBIOWAY cho cây yếu

Cây suy: Rải nhiều BIOWAY+ NPK;

Cây sung: Ít BIOWAY + Kali trắng

Đây là qui trình: giúp ra đậu trái nhiều, đạt chất lượng nhưng không làm suy cây, không hư rể

 (Còn tiếp )

Cty AGRI HITECH nhận Kết hợp chăm sóc, khai thác, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để chăm sóc, phục hồi, làm trái và bảo vệ các vườn sầu riêng với nhiều hình thức linh hoạt;

 

Các vườn có nhu cầu xin liên hệ đt: 0913 990 387 KSư Tăng, hoặc các Kỹ sư phụ trách địa bàn

Thông tin liên quan

Copyright © 2013 Agri Hitech . All rights reserved. (Bản quyền của Agri HiTech JSC,)

Agri Hitech SJC (Kỹ Thuật Cao Cho Nông Nghiệp)  Mục tiêu:  Phát triển bền vững, Canh tác hiệu quả cùng Nông Dân và Nông Nghiệp Sạch Việt Nam.

MST/ Tax Code: 0311331501;  Tell : 028 66 801 387 - Hotline: 0918 990 387- Fax: 028.22530543

Trụ sở /Office: 273; Đường III; KDC Khang Điền; P. Phước Long B; TP Thủ Đức ; Tp HCM 

Website: www.agrihitech.net - Email: agri.hitech.ltd@gmail.com

 Chi nhánh-Kho-Nm: Tổ 9, Ấp Tân Lập 2, Xã Cây Gáo, Trảng Bom, Đồng Nai

Design by Ni Na Co., Ltd