chi tiết Thông tin
CÁC GIẢI PHÁP CANH TÁC SẦU RIÊNG HIỆU QUẢ
Phần tiếp theo I- Giải pháp chống rụng

 Xử Lý chống rụng tiếp theo:

Cách xử lý cụ thể như sau: xử lý ngay khi nuôi hoa theo qui trình

Thời điểm

Phun Hoa-Trái: phun đủ ướt trái, ít nước

Phun Lá: Phun nhiều nước

Nuôi hoa nhỏ: sau phân hoá mầm hoa hoàn chỉnh trước nở hoa 15-20 ngày

 Phun AGRI Sh Chống rụng vào hoa 02 lần cách 5-7 ngày

+ Phun AGRI Sh nấm men, kích ra đọt nhanh

Nuôi hoa lớn: gần sổ nhuỵ 20 ngày đến nở hoa;

Phun AGRI Sh Chống rụng+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc

Kali Bo Đậm Đặc HITECH + DKP HITECH; giúp đọt già nhanh

Nuôi trái nhỏ: Từ sổ nhuỵ đến trái 30 ngày tuổi

Phun AGRI Sh Chống rụng+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 5-7 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH: để khống chế đọt

Nuôi trái vừa: trái 30 ngày đến 60- ngày tuổi

Phun AGRI Sh Chống rụng+ 10-60-10 hoặc DKP HITECH hoặc 15-30-30 xen kẻ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 7-10 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc để khống chế đọt

Nuôi trái lớn: 60 ngày tuổi đến gần thu hoạch 20 ngày

Phun AGRI Sh Chống rụng +Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH xen kẻ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 7-10 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ Phun AGRI Sh nấm men + LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc

Các lưu ý

Khi trái lớn nên kết hợp và tăng loại phân có nhiều KALi: Kaili Bo Đậm đặc , DKP; khi trái đủ kích cở nên ngưng phun AGRI Sh Chống rụng

 Không được phun AGRI Sh Chống rụng, các loại phân có tác dụng phát đọt vào lá; vào đọt

 

Phun LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc ngừa bệnh xì mủ, thối trái, vỏ trái xanh- đẹp màu kết hợp với AGRI Sh xen kẻ NPK

Giai đoạn nuôi trái phun nhiều kali giúp chuyển dinh dưỡng từ lá về nuôi trái, để trái lớn nhanh và tăng chất lượng cơm

Xen kẻ phun kết Agri Sh chống rụng với thuốc ngừa bệnh gốc Propineb (Antracol;..) 

a)     Sau mưa nhiều: Ngay sau có hiểu hiện đọt ra nhiều(> 10% cành), độ dai cuốn trái giảm phải:

-         Phun trái AGRI Sh Chống Rụng cho trái;

-         Biện pháp quyết định: Phun qua lá 6-12g/l Kali Bo Đậm Đặc Hitech, chỉ phun 02-3 lần (liều thấp) hoặc phun 01-2 lần liều cao, cách 3-7 ngày lần. (giúp giảm NPK sau này)

-         Hổ trợ thêm, Rải Kali trắng  200g-500g/gốc x 02 lần cách 7-10 ngày,

 1-5 ngày sau kiểm tra cuốn trái chắt, không rụng, đọt non hoá già nhanh không phun thêm, còn biểu hiện rụng (tiếp tục phát đọt non, cuốn trái chưa chắt) nên phun thêm tiếp tục (khi đọt còn ra mạnh).

Liều lượng phun Kali Bo Đâm Đặc HITECH để ức chế đọt, chống rụng tương ứng với cách ly giữ 02 lần phun như sau:

Số ngày cách ly

3 ngày

4 ngày

5 ngày

6 ngày

7 ngày

 8 ngày

Liều /200 lít

1 kg

1.2kg

1.5kg

1.7

2 kg

2.5 kg

Chỉ Phun Kali liều cao: trường hợp rụng trầm trọng, nên phun liều vừa phải, phun 2-3 lần đến khi đọt không phát triển.

Theo dõi sự thay đổi của đọt để phun lần 2-3 liên tục, Khi trái hết rụng, cuống chắt, đọt già nên giảm liều kéo dài khoản cách phun 10-15 ngày/lần (Khi phun Kali Bo đậm đặc phải giảm lượng NPK và K rải thêm, Trái còn nhỏ phun dư thừa làm trái chậm lớn).

-         Biện pháp không khuyến khích: sau phun làm trái bị teo, chậm lớn, méo,.. cây dể nhiểm bệnh sau thu hoạch) Xử lý bằng chất kích thích, Ethephon-etylen ( hoặc pachlobutazol): chỉ dùng khi các biện pháp khác chưa hiệu quả, không được tưới gốc; chỉ nên kết hợp hổ trợ xen kẻ Kali Bo Đậm Đặc Hitech; chỉ phun  một lần duy nhất, liều 50-70%, chỉ được phun phần có đọt non, tránh phần có trái, lá già, tránh phần cành lá có trái.

b)    Đọt ra ít (<10% cành)+ không mưa, không ra đọt, cây suy (thiếu dinh dưỡng, rể hư) phun AGRI Sh Chống Rụng 0.5l/200l nước phun cho trái, 5-7 ngày lần, cộng NPK (trái lớn cộng Kali Bo Đậm Đặc) xen kẻ với Lân Xanh Phosphonat Đậm đặc. Rải Agri KHC BIOWAY 0.5-0.8 kg + NPK (15-15-15) 10-15 ngày/lần

·        Phòng ngừa từ xa: nên ngừa ngay thời điểm phục hồi cây:

-         Rải phân (nuôi trái, làm đọt) không làm hư rể, Luôn luôn sử dụng kết hợp phân  vừa có tác dụng phục hồi ngừa bệnh cho rể, cung cấp thêm các chất cần thiết khác, Giúp cây hấp thu hết không bị dư thừa (AGRI KHC BIOWAY). Giảm 40-60% phân NPK không rải phân này quá nhiều: phun thêm qua lá.

-         Không được rải nhiều loại phân chứa quá nhiều N và P vào thời điểm phục hồi cây, và nuôi hoa.  Nên rải loại chứa cả NPK và chất khác (trung vi lượng) cân đối.

-         Không rải lượng NPK quá nhiều/lần để  tránh dư thừa trong đất,

-         Không phun- rải quá nhiều lần một loại phân thành phần chỉ chứa ít chất: 2-3 chất.

-         Không lạm dụng quá nhiều một loại phân (Chứa ít chất) để tránh dư thừa, hoặc gây thiếu các chất khác do nguyên lý hấp thụ dinh dưỡng và cạnh tranh đối kháng của cây như sau:

Dư K(kali) cây không hoặc ít  hấp thu: N, Acid Amin, Cu, Fe, Mn, Zn, Ca,Mg,… Trái dể bị méo, chậm lớn, cơm sượng

Dư P(lân) cây giảm hấp thu nên thiếu: Bo, Mo, Si và gốc hữu cơ thuộc chất kích thích sinh học trái dể bị rụng, Dư P cây bị kích thích hấp thu N ( khi dư N), K (khi dư K) và nếu N, K ít không bị thừa cây dể hấp thu các dinh dưỡng thuộc nhóm Kim loại còn lại.

-         Không lạm dụng chất kích thích ra hoa gây hại rể (pachlobutazol, Ethephon-etylen,..): chỉ dùng khi các biện pháp khác chưa hiệu quả, không được tưới gốc, chỉ nên kết hợp hổ trợ với Kali Bo Đậm Đặc Hitech để khống chế đọt); chỉ phun  các chất ức chế này một lần duy nhất, liều 50-70%, chỉ được phun phần có đọt non, tránh phần có trái, lá già, tránh cành lá có trái.

-         Sau khi cây thụ phấn tưới đủ nước, tăng lượng nước tưới lên sau từng đợt, càng gần mưa lượng tưới càng nhiều, không để quá khô, tránh quá thiếu nước khi trời gần mưa.

·        Lưu ý:  

-         Các Loại KaLi có kèm theo các gốc N (Nitrat), P (phosphate) sẽ được cây hấp thụ và dẫn xuất nhanh hơn gốc S (sulphat) nên tác dụng nhanh hơn.

-         Phun qua lá tác dụng nhanh hơn, chi phí thấp hơn nhiều rải gốc. Không rải gốc quá nhiều dể gây hư rể, làm trái chậm lớn, méo trái về sau.

-         Nên chọn loại Kali hội đủ các yếu tố: Kali cao >40 %, được cây hấp thụ và dẫn xuất nhanh để cho tác dụng nhanh (phải có thêm một ít: N,P,S), có đủ các chất khác vừa chống rụng hiệu quả, vừa hổ trợ tăng chất lượng trái (đều tròn): chứa Ca,Mg, S (đủ trung lượng), đủ các chất Vi lượng (Bo, Co,Mo, Mn,Zn,Fe,Cu).

-         Không lạm dụng, sử dụng nhiều loại phân trong thành phần chỉ có 2-3 chất sẽ làm giảm sự phát triển (trái nhỏ) và chất lượng của trái (méo trái, cơm nhão, nhạt), do mất cân đối dinh dưỡng, rất dể rụng.

-         Phải luôn giữ cho bộ rể phục hồi tốt, không bị hư: Rải AGRI KHC BIOWAY (chỉ rải ít khi cây phát đọt) kèm với Kali trắng (Sul phát Kali) giúp trái lớn đều, không bị suy, không bị hư rể về sau.

 Nguyên tắc chống rụng khi mới đậu trái:

-         Không  để thừa phân khi rải nuôi hoa, thừa dinh dưỡng, gây ra -thừa đọt, phát đọt gây rụng;

-         Hãy để Cây bị thiếu phân Trước 15-20 ngày sổ nhuỵ không nên rải phân, hơi thiếu nước (70% đừng quá khô hạn) khi trái nhỏ không bị rụng.

-         Thừa tất cả các loại phân đều gây rụng (trừ Kali), thừa nước (tưới nhiều, mưa nhiều) rất dể rụng.

-         Biện pháp ưu tiên tập trung: Dùng Kali phun qua lá hiệu quả cao nhất, cùng đạt nhiều mục tiêu: chống rụng, trái lớn nhanh (do cây chuyển dinh dưỡng về nuôi trái từ đọt), tiết kiệm phân rải gốc, ít hư rể (chuyển hoá dinh dưởng dư thừa từ đọt sang nuôi trái, không cần rải thêm), tăng khả năng kháng bệnh cây.

-  Biện pháp cấp cứu chống rụng, nhanh hiệu quả khi phát hiện một trong các điều kiện bất lợi: phun trực tiếp vào trái Agri Sh chống rụng 5-7 ngày/lần

 -         Hết sức hạn chế Sử dụng loại khống chế đọt chứa chất kích thích: Ethephon  (Ethylen: chỉ sử dụng khi các biện pháp trên không hiệu quả, chỉ dùng 50-70% lượng khuyến cáo chỉ phun vào phần ra đọt nhiều không phun hết cả cây để bảo vệ bộ lá, chỉ phun 1lần), Pachlobutazol: sẽ gây teo trái (làm trái rất nhỏ, thiếu kích thướt khi thu hoạch), chín nhanh, hại lá- rụng lá, hại thân, cây mất khả năng đề kháng bệnh, dể nhiễm bệnh, cây không phục hồi dể bị chết sau thu hoạch.

Cty AGRI HITECH nhận Kết hợp chăm sóc, khai thác, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để chăm sóc, phục hồi, làm trái và bảo vệ các vườn sầu riêng với nhiều hình thức linh hoạt;

Các vườn có nhu cầu xin liên hệ đt: 0913 990 387 KSư Tăng, hoặc các Kỹ sư phụ trách địa bàn

Thông tin liên quan

Copyright © 2013 Agri Hitech . All rights reserved. (Bản quyền của Agri HiTech JSC,)

Agri Hitech SJC  Mục tiêu:   Hiệu Quả Cho Nhà Nông: Thành Công Của AGRI HITECH

MST/ Tax Code: 0311331501;  Tell : 028 66 801 387 - Hotline: 0918 990 387- Fax: 028.22530543

Trụ sở /Office: 273; Đường III; KDC Khang Điền; P. Phước Long B; TP Thủ Đức ; Tp HCM 

Website: www.agrihitech.net - Email: agri.hitech.ltd@gmail.com

CN--Nm: Trảng Bom, Đồng Nai

Design by Ni Na Co., Ltd