chi tiết Kỹ Thuật Canh Tác
Đặc tính một số giống lúa năng suất cao,phẩm chất tốt

 GIỐNG LÚA : OM 4900

* Nguồn gốc : viện lúa Đồng Bằng sông Cửu Long.

* Đặc tính :

  - Thời gian sinh trưởng : 95-100 ngày.

  - Chiều cao cây: 90 - 95 cm.

  - Dạng hình: nhảy chồi khá, cứng cây, bông to, dài, dấu bông, trổ hơi kéo dài.

  - Phẩm chất: gạo dài, đẹp, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ.

*Khả năng thích nghi:

  - Thích hợp cả 3 vụ, chịu phèn khá. Hơi nhiễm rầy nâu, bệnh đạo ôn.

* Năng xuất bình quân: 6,0 - 7,0 tấn/ha.

 GIỐNG LÚA : OM 6162

* Nguồn gốc: Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.

* Đặc tính:

  - Thời gian sinh trưởng: 95 - 100 ngày.

  - Chiều cao cây: 95 - 100cm.

  - Dạng hình: nhảy chồi khá, cứng cây, bông dài, dấu bông, trổ bông kéo dài, tỉ lệ hạt chắc khá cao.

  - Phẩm chất: gạo dài, đẹp, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ.

* Khả năng thích nghi:

  - Thích nghi rộng, có khả năng canh tác được các vụ trong năm, phù hợp nhất trong vụ Đông xuân. Hơi nhiễm rầy nâu nhưng ít bị vàng lùn, hơi kháng bệnh đạo ôn.

* Tiềm năng năng suất: 5,0 - 7,0 tấn/ha

 GIỐNG LÚA : OM 9921

* Nguồn gốc: Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.

* Đặc tính: 

  - Thời gian sinh trưởng: 95 - 100 ngày.

  - Chiều cao cây: 95 - 100cm.

  - Dạng hình: nhảy chồi khá, lá hơi lớn thẳng, cứng cây, trổ nhanh, bông dài, hơi khoe bông, tỉ lệ hạt chắc khá cao, nhiễm vàng lá nhẹ.

* Phẩm chất: gạo dài, đẹp, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ.

* Khả năng thích nghi:

  - Thích nghi rộng, có khả năng canh tác được các vụ trong năm, phù hợp nhất trong vụ Đông xuân.

 

* Tiềm năng năng suất: 5,0 - 7,0 tấn/ha

 GIỐNG LÚA : OM 9915
* Nguồn gốc : Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.
* Đặc tính :
    - Thời gian sinh trưởng: 95 - 100 ngày.
    - Dạng hình: nhảy chồi khá, lá hơi lớn thẳng, cứng cây, trổ nhanh, bông dài,  tỉ lệ hạt chắc khá cao .

* Phẩm chất: gạo dài, đẹp, cơm dẻo, có mùi thơm nhẹ.

* Khả năng thích nghi:

  - Thích nghi rộng, có khả năng canh tác được các vụ trong năm, phù hợp nhất trong vụ Đông xuân.

 

* Tiềm năng năng suất: 5,0 - 7,0 tấn/ha

GIỐNG LÚA OM 2496

 * Nguồn gốc : Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.
* Đặc tính :
   - Thời gian sinh trưởng : Tuỳ thời vụ và cách gieo sạ, 110-120 ngày (Đông xuân).
   - Chiều cao cây: 110- 115 cm.
   - Dạng hình : Thẳng đẹp, nhảy chồi khá tốt , cứng rạ, lá đòng thẳng đứng, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao.
   - Phẩm chất : Gạo trong, nở cơm, Không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
* Khả năng chống chịu :
   - Chịu phèn, mặn rất tốt, chịu ngập khá, có tính thích nghi rộng.
   - Kháng rầy nâu, kháng bệnh đạo ôn.
* Tiềm năng năng suất :
   - Vụ Đông- xuân : 6,0-8,0 tấn/ha.
   - Vụ Hè- thu : 5,0- 6,0 tấn/ha.
GIỐNG LÚA OM 1348
 * Nguồn gốc : Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.
* Đặc tính :
   - Thời gian sinh trưởng : Tuỳ thời vụ và cách gieo sạ, 110-120 ngày (Đông xuân), 125- 140 ngày (hè thu)
   - Chiều cao cây: 110- 120 cm.
   - Dạng hình : Thẳng đẹp, nhảy chồi khá tốt , cứng rạ, lá đòng thẳng đứng, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao.
   - Phẩm chất : Gạo trong, nở cơm, Không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
* Khả năng chống chịu :
   - Chịu phèn và mặm tốt. Tính thích nghi rộng . Trên chân đất nhiễm mặn vẫn phát triển tốt, chịu ngập khá. Khả năng phục hồi mạnh.
   - kháng tốt với rầy nâu và bệnh đạo ôn.
* Tiềm năng năng suất :
   - Vụ Đông- xuân : 6,0-8,0 tấn/ha.
   - Vụ Hè- thu : 5,0- 6,0 tấn/ha.
GIỐNG LÚA : OM 1350
 * Nguồn gốc : Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.
* Đặc tính :
   - Thời gian sinh trưởng : Tuỳ thời vụ và cách gieo sạ, 110-120 ngày (Đông xuân), 125- 140 ngày (hè thu- Thu đông)
   - Chiều cao cây: 110- 120 cm.
   - Dạng hình : Thẳng đẹp,nhảy chồi khá tốt, cứng rạ, lá đòng hơi dài, thẳng đứng, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao, hạt hơi ngắn nhỏ.
   - Phẩm chất :Gạo trong, nở cơm,không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
* Khả năng chống chịu :
   - Chịu phèn và mặm tốt. Tính thích nghi rộng . Trên chân đất nhiễm mặn vẫn phát triển tốt, chịu ngập khá. Khả năng phục hồi mạnh.
   - kháng tốt với rầy nâu và bệnh đạo ôn.
* Tiềm năng năng suất :
   - Vụ Đông- xuân : 6,0-8,0 tấn/ha.
   - Vụ Hè- thu : 5,0- 6,0 tấn/ha.
GIỐNG LÚA: OM 1352
* Nguồn gốc : Viện lúa Đồng Bằng sông Cửa Long.
* Đặc tính :
   - Thời gian sinh trưởng : Tuỳ thời vụ và cách gieo sạ, 110-120 ngày (Đông xuân), 125- 140 ngày (hè thu)
   - Chiều cao cây: 110- 115 cm.
   - Dạng hình : Thẳng đẹp, nhảy chồi khá tốt , cứng rạ, lá đòng thẳng đứng, bông dài, tỉ lệ hạt chắc cao.
   - Phẩm chất : Gạo trong, nở cơm, Không bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
* Khả năng chống chịu :
   - Chịu phèn và mặm tốt. Tính thích nghi rộng . Trên chân đất nhiễm mặn vẫn phát triển tốt, chịu ngập khá. Khả năng phục hồi mạnh.
   - kháng tốt với rầy nâu và bệnh đạo ôn.
* Tiềm năng năng suất :
   - Vụ Đông- xuân : 6,0-8,0 tấn/ha.
   - Vụ Hè- thu : 5,0- 6,0 tấn/ha.
( Nguồn :tham khảo Tài liệu từ văn phòng TT giống Nông Nghiệp Bến Tre )

Thông Tin Liên hệ

Copyright © 2013 Agri Hitech . All rights reserved. (Bản quyền của Agri HiTech JSC,)

Agri Hitech SJC  Mục tiêu:   Hiệu quả cho Nhà Nông là Thành Công của AGRI HITECH

MST/ Tax Code: 0311331501;  Tell : 028 66 801 387 - Hotline: 0918 990 387- Fax: 028.22530543

Trụ sở /Office: 273; Đường III; KDC Khang Điền; P. Phước Long B; TP Thủ Đức ; Tp HCM 

Website: www.agrihitech.net - Email: agri.hitech.ltd@gmail.com

 Chi nhánh--Nm: Hưng Thịnh- Sông Thao, Trảng Bom, Đồng Nai

Design by Ni Na Co., Ltd