chi tiết Kỹ Thuật Canh Tác
CÁC GIẢI PHÁP CANH TÁC SẦU RIÊNG HIỆU QUẢ
Gồm các giải pháp liên hoàn được kết hợp thực hiện liên tục: cải tạo đất, phục hồi bảo vệ rể, kích ra hóa chống rụng, nuôi trái lớn nhanh, bảo vệ phục hồi cây, cành

 Phần I: Cách Xử lý Chống rụng hiệu quả:

      I.            Cách xử lý chống rụng (vào các thời điểm nhạy cảm:Trái dể rụng cho năng suất thấp); cách phát hiện, xử lý, và phòng ngừa từ xa.

·        Cách phát hiện: 

·        Các thời điểm dể rụng:

Ngay sau thụ phấn đến 30-35 ngày dể rụng nhất; (45 ngày vẫn rụng khi gặp điều kiện bất lợi); các điều kiện bất lợi gây rụng:

-         Sau đợt nắng hạn nhiều gặp trời mưa;

-         Sau khi nắng liên tục gặp mưa nhiều;

-         Cây Phát đọt mạnh sau mưa

-         Sau đợt rải phân nhiều; mất cân đối không hấp thu hết trong mùa nắng; cây sẽ hấp thu mạnh sau mưa;

-         Thời tiêt oi bức; đứng gió;

-         Sau các đêm sương nhiều; mưa dầm, ướt lá; lâu khô; nắng ít; không có gió.

-            Tốc độ hình thành đọt có biểu hiện nhiều- nhanh, phát đọt mạnh;

-           Màu trái: nhạt, không tươi; hơi nhạt màu

-           Độ dai-bám dính cuốn trái thấp, cây rất dể rụng trái,

Phải kiểm tra liên tục hàng ngày, để xử lý ngay để ngừa rụng khi gặp các điều kiện trên;

·        Nguyên nhân rụng:

1.     Cuống trái sẽ hình thành tầng rời dể rụng khi quá trình tổng hợp-chuyển hoá- trao đổi chất- bài tiết chất độc gặp trở ngại; bị thiếu dưỡng chất: do mưa nhiều, nắng ít, đứng gió, sương nhiều; lá ướt lâu khô, quang hợp- hô hấp không được;

2.     Cuống trái bị trương nước khi mưa nhiều, nhiệt độ thấp không đủ nồng độ dinh dưỡng, giảm độ bám dính cuốn trái.

3.     Dư thừa một số dưỡng chất nghiên về phát triển đọt: N, Acid amin (Amino Acid), P,…các chất này do rải nhiều cây không hấp thu được. Đầu mùa mưa nước mưa cung cấp: nhiều đạm, trong đất được khoáng hoá mạnh cung cấp nhiều dinh dưỡng cho rể, thời tiết dể kích thích hấp thu dinh dưỡng để cây ra đọt mạnh (Tất cả các loại cây khác cũng vậy). Khi cây bị dư các chất trên rất dể gây ra rụng trái. Khi đọt phát triển mạnh: sẽ hút toàn bộ chất dinh dưỡng lên đọt (Nguyên lý ưu thế ngọn của cây) trái nằm dưới cành không được cung cấp đủ dưỡng chất sẽ hình thành tầng rời gây rụng.

4.     Thiếu nhiều các chất có nhiệm vụ nuôi trái chuyển hoá dinh dưỡng, tăng độ bám dính cuống trái: K, Bo, Ca, Mg, Mo, Co…(do cung cấp ít hoặc bị chất khác ức chế cây không hấp thu được, bị lá non hấp thu hết)

5.     Thời tiết thay đổi quá đột ngột: từ nắng hạn nhiều sang mưa nhiều liên tục, Từ nóng bức sang lạnh đột ngột, làm cây hấp thu thiếu dưỡng chất, không thích nghi kịp, bị dông gió, nhưng cuốn trái dòn nên dể rụng.

6.     Rể bị hư không kịp hồi phục do bị ngộ độc, đất chai khi rải phân hoá học liên tục-nhiều lần từ vụ trước, phun tưới pachlo nhiều, nhưng không có biện pháp xử lý ( Biểu hiện: rể đen, không có rể cám, không bắt phân sau rải, pH đất thấp <4, ngứa chân sau mưa nhiều).

Thực tế canh tác: Các điều kiện bất lợi dể rụng trái và các điều kiện thuận lợi chống rụng quả nên lưu ý và can thiệp hợp lý:

Các điều kiện bất lợi dể gây rụng trái sầu riêng: phải theo dõi, khi phát hiện phải xử lý phòng ngừa ngay

Các điều kiện thuận lợi giúp trái phát triển bình thường không bị rụng: không cần xử lý phòng ngừa

Cuống và trái sẫm màu; không tươi, màu nhạt, dể rụng

Cuống dai chắt, trái xanh, màu tươi sáng, xanh đậm

Sau nắng hạn nhiều gặp mưa

Mưa nắng xen kẻ liên tục kéo dài

Mưa nhiều, nắng ít, đứng gió, sương nhiều; lá ướt lâu khô

Gió nhiều; lá nhanh khô, không bị đọng sương

Độ ẩm cao > 70% kéo dài liên tục; trời oi bức; dứng gió khó chịu

Ẩm độ thấp <50% kéo dài, trời thoáng  gió, dể chịu

Rải phân mất cân đối khi dưỡng hoa: phân hoá học nhiều; trước khi sổ nhuỵ-thụ phấn; rể bị hư cây không hấp thu hết dường chất

Rể khoẻ, rải phân cân đối khi nuôi- dưỡng hoa; cây hấp thu hết không bị thừa dinh dưỡng sau thụ phấn

Cây dể phát đọt sau sổ nhuỵ do thừa phân N-P khi nuôi hoa; trái chậm lớn dể rụng; cuống dể tạo tầng rời

Cây khó phát đọt sau sổ nhuỵ và trái lớn nhanh; khó rụng

Thiếu các dưỡng chất, chất sinh học làm trái và cuống không phát triển, màu không tươi; màu sậm;

Cung cấp đủ các dưỡng chất, chất kích thích sinh học để nuôi trái; trái lớn nhanh; làm chắt cuống trái xanh

Thiếu các chất dinh dưỡng hổ trợ quang hợp, chuyển hoá và vận chuyển dinh dưỡng từ lá-thân- rể về nuôi trái.

Đủ chất dinh dưỡng giúp quang hợp, chuyển hoá vận chuyển nhanh dưỡng chất từ thân -rể -lá về nuôi trái.

Kết hợp nhiều yếu tố trên sẽ gây rụng trái nhanh và mạnh hơn; khi phát hiện sớm một trong các yếu tố trên nên xử lý ngay tránh sự kết hợp gây rụng nhanh

Để chống rụng hiệu quả phải kết hợp nhiều yếu tố kể trên

 

·                    Xử lý nhanh chống rụng:  (Nên xử lý sớm khi phát hiện cây có biểu hiện dể rụng: độ dai- chắt cuốn trái giảm nhanh, màu trái nhạt - không tươi; phân hoá và phát đọt mạnh -nhiều> 10% cành; sau nắng nhiều gặp mưa, lá đọng nước chậm khô; đứng gió)

Phải xử lý song song cùng lúc

1-    Phun qua lá để khống chế đọt không cho đọt phát triển kết hợp nhanh tổng hợp, chuyển hoá vận chuyển dưỡng chất từ thân- rễ -lá lên nuôi trái giải pháp này rất hiệu quả khi cây có biểu hiện phát đọt.

2-    Phun qua trái : để cung cấp đủ-nhanh nhất các chất sinh học; điều hoà sinh trưởng, chất dinh dưỡng để nuôi trái; giúp trái lớn nhanh; màu võ xanh tươi, cuống chắt giải pháp này rất hiệu quả khi gặp một trong các trường hợp bất lợi trên;

Cách xử lý  xử lý ngay  từ khi nuôi hoa theo qui trình liên tục cụ thể như sau:

Thời điểm

Phun Hoa-Trái: phun đủ ướt trái, ít nước 25-30% lượng nước phun lá

Phun Lá: Phun nhiều nước

Nuôi hoa nhỏ: sau phân hoá mầm hoa hoàn chỉnh- trước nở hoa 15-20 ngày

 Phun AGRI Sh Chống rụng vào hoa 02 lần cách 5-7 ngày

+ Phun AGRI Sh nấm men, kích ra đọt nhanh

Nuôi hoa lớn: gần sổ nhuỵ 20 ngày đến nở hoa;

Phun AGRI Sh Chống rụng+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc

Kali Bo Đậm Đặc HITECH + DKP HITECH; giúp đọt già nhanh

Nuôi trái nhỏ: Từ sổ nhuỵ đến trái 30 ngày tuổi: chống rụng, ngừa bệnh

Phun AGRI Sh Chống rụng+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 5-7 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH: để khống chế đọt

Nuôi trái vừa: trái 30 ngày đến 60- ngày tuổi, chống rụng giúp trái lớn nhanh, ngừa bệnh

Phun AGRI Sh Chống rụng+ 10-60-10 hoặc DKP HITECH hoặc 15-30-30 xen kẻ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 7-10 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH+ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc để khống chế đọt

Nuôi trái lớn: 60 ngày tuổi đến gần thu hoạch 20 ngày; ngừa bệnh, trái lớn đủ kích cở, tăng chất lượng cơm, màu trái

Phun AGRI Sh Chống rụng +Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ DKP HITECH xen kẻ LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc cách 7-10 ngày/lần

Kali Bo Đâm Đặc HITECH+ Phun AGRI Sh nấm men + LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc

Các lưu ý

Khi trái lớn nên kết hợp và tăng loại phân có nhiều KALi: Kaili Bo Đậm đặc , DKP; khi trái đủ kích cở nên ngưng phun AGRI Sh Chống rụng

 Không được phun AGRI Sh Chống rụng, các loại phân có tác dụng phát đọt vào lá; vào đọt

 

Phun LÂN XANH PHOSPHONAT Đậm Đặc ngừa bệnh xì mủ, thối trái, vỏ trái xanh- đẹp màu kết hợp với AGRI Sh xen kẻ NPK

Giai đoạn nuôi trái phun nhiều kali giúp chuyển dinh dưỡng từ lá về nuôi trái, để trái lớn nhanh và tăng chất lượng cơm

( Còn tiếp theo)

Cty AGRI HITECH nhận Kết hợp chăm sóc, khai thác, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật để chăm sóc, phục hồi, làm trái và bảo vệ các vườn sầu riêng với nhiều hình thức linh hoạt;

Các vườn có nhu cầu xin liên hệ đt: 0913 990 387 KSư Tăng, hoặc các Kỹ sư phụ trách địa bàn

 

Thông Tin Liên hệ

Copyright © 2013 Agri Hitech . All rights reserved. (Bản quyền của Agri HiTech JSC,)

Agri Hitech SJC  Mục tiêu:   Hiệu Quả Cho Nhà Nông: Thành Công Của AGRI HITECH

MST/ Tax Code: 0311331501;  Tell : 028 66 801 387 - Hotline: 0918 990 387- Fax: 028.22530543

Trụ sở /Office: 273; Đường III; KDC Khang Điền; P. Phước Long B; TP Thủ Đức ; Tp HCM 

Website: www.agrihitech.net - Email: agri.hitech.ltd@gmail.com

CN--Nm: Trảng Bom, Đồng Nai

Design by Ni Na Co., Ltd